Noteikumi


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Vietne darbojas sadarbībā ar SIA Lazy Francis.
1.2. Visā vietnē, termini "mēs", "mums" un "mūsu" attiecas uz SIA Lazy Francis.
1.3. Pasūtot Preci interneta veikalā www.lazyfrancis.lv, Lietotājs piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.4. Šie Noteikumi ir juridiska vienošanās starp vietnes Lietotāju un SIA Lazy Francis (turpmāk tekstā "Pārdevējs"). Pārlūkojot vai izmantojot šo vietni, Lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un Lietotāja, Klienta tiesiskās attiecības.
1.5. Pārdevējs patur tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.
1.6. Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas šeit pieejamas.
1.7. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Lietotāja pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu.

2. REĢISTRĀCIJA

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Lietotājam ar vai bez reģistrācijas vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Lietotājs norāda reģistrācijas formā, tās precizitāti un ticamību.
2.3. Lietotājs apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Lietotājam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Lietotājs apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli uz info@lazyfrancis.com.
Vēstule ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

3. PRECE

3.1. Interneta veikala www.lazyfrancis.lv ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp Lietotāju un Pārdevēju. Preces apraksts var neatbilst Lietotāja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
3.2. Interneta veikala www.lazyfrancis.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Lietotāja displejā.
3.3. Vietnē izvietotā informācija pilnībā neatspoguļo preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu).
3.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt preču cenas vai to aprakstus pēc saviem ieskatiem.
3.5. Pārdevējs patur tiesības pārtraukt jebkuras preces tirdzniecību jebkurā laikā.

4. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

4.1. Lietotājam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā. 
4.2. Gadījumā, kad Preces Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgajā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Lietotāja Pasūtījumā, informējot par to Lietotāju, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs norādīja, reģistrējoties vietnē.
4.3. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Lietotāja puses, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīgā piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā Pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
4.4. Pirms Pasūtījuma noformēšanas Lietotājam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja Lietotājs to nav darījis, uzskatāms, ka Lietotājam, noformējot Pasūtījumu, nav radušās šaubas par Preces īpašībām.
4.5. Gadījumos, kad Lietotājs atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet vēl neizsūtīta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta Lietotājam.

5.PRECES APMAKSA

5.1. Visas cenas šajā vietnē ir norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece.
5.2. Apmaksas veidi ir aprakstīti sadaļā "Kā iegādāties?".
5.3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam. Pasūtīta Prece tiek rezervēta 24 stundas.
5.4. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2-7 darba dienas. Katrs pirkums tiek individuāli izgatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai.

6. PRECES ATGRIEŠANA

6.1. Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Detalizētu informāciju skatīt sadaļā "Preču atgriešana".

7. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

7.1. Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietotais Lazy Francis zīmols, preču zīmju nosaukums un logotipi pieder to īpašniekam.

8. KONFIDENCIALITĀTE

8.1. Reģistrējoties kā Lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā www.lazyfrancis.lv
8.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām 
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Lietotājs norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību.
8.4. Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese.
8.5. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

9. GARANTIJA UN ATBILDĪBA

9.1 Pārdevējs nenes atbildību par Lietotājam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā. 
9.2 Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti. 
9.3 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Lietotāju trešajām personām. 
9.4 Preču aprakstiem interneta veikalā www.lazyfrancis.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijiem. 
9.5 Interneta veikalā  www.lazyfrancis.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

10. KOMENTĀRU PUBLICĒŠANA

10.1 Visi komentāri, kas tiek publicēti Viesu grāmatā un Preču komentāros tiek kontrolēti vai tie atbilst www.lazyfrancis.lv komentāru publicēšanas noteikumiem. Ikviens publicēts komentārs interneta veikalā  automātiski nozīmē piekrišanu visiem komentāru publicēšanas noteikumiem. 
10.2 Pārdevējam vienmēr ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst LR tiesību aktiem un citu personu tiesībām. Pārdevējs  patur  tiesības dzēst jebkuru Viesu grāmatas vai Preču komentārus pēc saviem ieskatiem.
10.3 Jebkura persona, kas publicē komentāru interneta veikalā apstiprina, ka komentārs ir bez aizspriedumiem un neskar trešās personas tiesības, un uzņemas atbildību par savu rīcību, ja tiktu pārkāpts augstāk minētais apstiprinājums.

11. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

11.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
11.2. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tie tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

12. CITI JAUTĀJUMI

12.1. Jautājumus, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām.
12.2. Šie lietošanas Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 16.septembra.
12.3. Jautājumu gadījumā Lietotājs var sazināties ar Pārdevēju rakstot uz epastu info@lazyfrancis.com