Konfidencialitāte


1. PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE UN DROŠĪBA

1.1. Reģistrējoties vietnē, Lietotājs sniedz šādu informāciju: 
 • Vārds, Uzvārds; 
 • Elektroniskā pasta adrese; 
 • Kontakttālruņa numurs; 
 • Preces piegādes adrese; 
 • Parole piekļuvei vietnei.;
 • Dzimums;
 • Vecums;
1.2. Pārdevējs izmanto Lietotāja informāciju ar nolūku: 
 • Lietotāja reģistrācijai vietnē; 
 • Savu saistību izpilde attiecībā pret Lietotāju; 
 • Vietnes novērtēšanai un darba analīzei; 
 • Lietotāja informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

1.3. Lietotājs, norādot punktā 1.1. minētos personas datus, piekrīt, ka tie tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā www.lazyfrancis.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.
1.4. Lietotājs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja interneta veikalā mērķim, tāpat arī piekrīt, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma izpildei. 
1.5. Lietotājam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiktu apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, ir jāinformē par to Pārdevējs, no savas e-pasta adreses nosūtot paziņojumu uz adresi info@lazyfrancis.lv
1.6. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei. 
1.7. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai. 
1.8. Lietotājam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām. 
1.9. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par  vietnes www.lazyfrancis.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai. 
1.10. Pārdevējs nenes atbildību par Lietotāja vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

2. CITI JAUTĀJUMI

2.1. Jebkuru jautājumu gadījumā, Lietotājs var sazināties ar Pārdevēju rakstot uz info@lazyfrancis.lv